Tuesday, 18 September 2012

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေပးခဲ့သည့္ လယ္ေျမအသိမ္းခံရမွဳမ်ားရွိ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေပးခဲ့သည့္ လယ္ေျမအသိမ္းခံရမွဳမ်ားရွိ ယခင္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိိဳးေရးေကာင္ စီလက္ထက္၌ ႀတိဂံေဒသ တိုင္း မွဴး၊ ယခုႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္း စိန္ သည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ႀတိဂံ ေဒသတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ က်ိဳင္းတံု ၿမိဳ႕တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ က တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ မဲေခါင္ရိပ္ သာ၊ အလွဴေငြေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲ ၌ နယ္ေျမခံ ျပည္သူ႔စစ္အဖဲြ႕ လုပ္ကုိင္ရန္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ ပိုုင္း တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ လြယ္စီ တုန္း ေက်းရြာအနီးရွိ ေျမလြတ္ ေျမ႐ိုင္းအျဖစ္ရွိေနေသာ ဘယ္ ဘက္ (၁၀)ဧက၊ ညာဘက္(၁၅) ဧကကို ႏႈတ္မိန္႔၊ စာမိန္႔ျဖင့္ လမ္း ၫႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ရန္ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ လယ္ေျမမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုုင္လ်က္ရွိေသာ ရာဘာၿခံ၊ စိုက္ပ်ိဳးရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လယ္ ေျမမ်ားကို နယ္ေျမခံျပည္သူ႔စစ္ ထံမွ ေဒသခံအာဏာပိုင္အစိုးရ ႏွင့္ ေဒသေျမစာရင္းဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းကာ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားရွိခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆုိပါ ေျမမ်ားကို အသိမ္း ခံရသူ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မွ ဦးကိုဦး အား ေမးျမန္းရာတြင္ ““ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က သူသမၼတမျဖစ္ခင္ ႀတိဂံေဒသ တုိင္းမွဴးျဖစ္စဥ္က အစ္ကိုတို႔ကို ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းေတြမွာ စံနမူနာ အျဖစ္ ရာဘာပင္ေတြကိုစုိက္ခုိင္္း တယ္။ အဲဒါကို အစ္ကိုတို႔ ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတႀကီး ခုိင္းတဲ့အတုိင္း အစ္ကိုတို႔စိုက္တယ္။ အဲဒီလို စိုက္ တဲ့ေျမေနရာကို အဓမၼသိမ္းယူ မီး ႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးသြားတယ္။ အဲဒါကို အစ္ကိုတို႔ အထက္ကိုတင္ျပ တယ္။အထက္ကလည္း ဒီကိစၥကို စံုစမ္းအေရးယူဖို႔ စာျပန္က်တယ္။ အဲဒါကို ေဒသခံအာဏာပုိင္ေတြ က အထက္ကအမိန္႔အတုိင္း အေရးယူေပးခဲ့တာမရွိဘူး။ ေနာက္ တစ္ခါက အစ္ကိုတို႔သိမ္းခံရတဲ့ ေျမဧက (၂၅)ဧကရွိတယ္။ ဘယ္ ဘက္ ၁၀ဧက၊ ညာဘက္ ၁၅ ဧကရွိတယ္။ ညာဘက္မွာစိုက္ ထားတဲ့ ရာဘာ ၁၅ဧက က မီး ႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးတာကို ခံရတယ္။ အဲလို မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးၿပီးေတာ့မွ ၁၅ ဧက ကို ပုဂၢလိက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ခြင့္ေပး ထားတယ္။ ဘယ္သူက ခြင့္ေပး ထားမွန္း မသိဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတကိုယ္တုိင္က အစ္ကိုတို႔ကို စံျပလုပ္ဖို႔အတြက္ တရား၀င္ လက္မွတ္ထုိးေပးၿပီး လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးထားတာ။ အဲဒါကို ပုဂၢလိက ကို ဘယ္သူက ခြင့္ေပးထားမွန္း မသိဘူး။ အဲဒီပုဂၢလိက ခြင့္ေပး ထားတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုကလည္း မေအာင္ျမင္ဘူး။ လက္ရွိ ဒီအတုိင္းပဲ အဲဒါက ညာ ဘက္ ၁၅ဧက ေနာက္ထပ္လုပ္ ကိုင္တဲ့ ရာဘာက က်န္တဲ့ ၁၀ ဧက၊ က်န္တဲ့ ၁၀ ဧကကို အတင္းအဓမၼသိမ္းယူတယ္။ ေျမ စာရင္းဌာနကို အစ္ကိုတို႔ ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတႀကီးေျပာထားတဲ့ စီမံ ကိန္းေပၚဖို႔ သြားေျပာတုန္းက အစ္ကိုတို႔ကို လုပ္ခြင့္မေပးဘူး။ အဲဒါနဲ႔အစ္ကိုတို႔ကလည္း ေနတာ ေပါ့။ အခုက်ေတာ့ တျခားလူ တစ္ေယာက္ကို ေျမစာရင္းဦးစီး ဌာနက လန ၃၉ ထုတ္ေပးထား တယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားတယ္။ အဲဒါက ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ကေန၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ။ အခုအဲဒီ ၁၀ ဧကကို ၿခံခတ္တယ္။ လန (၃၉)ဥပေဒမွာ စီမံကိန္းအျဖစ္ ေျမယာကို သိမ္း မယ္ဆိုရင္ ခ်က္ခ်င္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ရမယ္။ မေဖာ္ျဖစ္ ဘူးဆိုရင္ မူလပုိင္ရွင္ကို ျပန္ေပး ရတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိေရာက္ ေနၿပီ အစ္ကိုတို႔ကို ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက တရား၀င္ေပးထားခဲ့ တဲ့ ေျမယာကို ျပန္လည္မေပးဘူး။ စီမံကိန္းမျဖစ္တဲ့သူဆီက ျပန္လည္း မသိမ္းဘူး””ဟု ဦးကိုဦးက ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ယခင္ လယ္ယာေျမသိမ္း ဆည္းမႈမ်ားတြင္ လယ္သမားမ်ား ထံမွလယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္း မႈမ်ားသာ ၾကားသိခဲ့ရေသာ္ လည္း ယခုတြင္ ယခင္ႀတိဂံေဒသ တိုင္းမွဴး ယခုႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က စိုက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ ခ်ထားေပးခဲ့ေသာ ေျမယာမ်ားပါ သိမ္းယူေသာ ကိစၥ မ်ိဳးပါ ၾကားသိေတြ႕ရွိရသည္။ ၿဖိဳးေအာင္ မူရင္းသတင္း--The Hot News

No comments:

Post a Comment