Saturday, 15 September 2012

RNDP နန္႔ ALD ပါတီႏွစ္ခု ပူေပါင္းဖို႔ ေဆြးေႏြးေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းၿပီးရကၡေမာင္ေမာင္ (ေလး၀တီ)။ ။ ရကၡိဳင္္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ(RNDP) ႏႇင့္ ရကၡိဳင္္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ALD) ရို႕ေရ ပါတီတစ္ခုတည္းအျဖစ္ ပူးေပါင္းဖို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း ေလး၀တီက သတင္းရရွိပါသည္။ ရကၡိဳင္္နုိင္ငံေရးပါတီႀကီးႏႇစ္ခုျဖစ္ေတ ALD နန္႔ RNDP ေရ ရကၡိဳင္ျပည္သူလူထုတိ ေတာင္းဆိုခ်က္နန္႔ အညီ လက္တြိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တြိဆံုညိဳႏိႈင္း ေဆြးေႏြးမူတိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခေရလို႔ သိရပါသည္။ အဂု တရား၀င္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္တိနန္႔ တြိ႕ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္းကို ALD အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအးသာေအာင္က အဂုပိုင္ ေျပာျပပါသည္။ “ပါတီႏွစ္ခု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လားဖို႔အတြက္ ဒုဥကၠဌ ဦးေအးေက်ာ္၊ အတြင္းေရးမွဴး မ်ဳိးေက်ာ္၊ ဦးေစာေမာင္နန္႔ ဦးထြန္းညိဳရို႕တိကို ပါတီက တာ၀န္ပီးထားေရ။ သူရို႕ကို ေဆြးေႏြးဖို႔ေတာ့ခါ ပါတီက တာ၀န္ပီးထားေရ သူရို႕တိ အဂု ေဆြးေႏြးဂတ္ေတကိစၥကို တစ္ခုေလ့ မသိရသိမ့္။ ယင္းေကာ္မတီကို ၅ ဦး ေကာ္မတီနန္႔ ဖြဲ႔စည္းထားေရ။ ယင္းလူတိနန္႔ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးလားဖို႔ အစီအစိုင္ ဟိေရ” လို႔ ေျပာျပလားပါသည္။ ရကၡိဳင္္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို တရား၀င္ ျပန္လို႔ မွတ္ပံုစိုင္ကပင္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ား တုိးတက္ေရးပါတီက ၾကဳိဆုိခေၾကာင္း၊ အဂု လက္ဟိအၿခီအနီအရ ပါတီႏႇစ္ခု တရား၀င္ ပူးေပါင္းမႈမဟိသိမ့္ေက့လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြါးေသာ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈ အေျခအေနတိ၊ ရကၡိဳင္ျပည္သူလူထုတိ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ အလြတ္သေဘာတြိဆံုမူတိနန္႔ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၲမနိန္႔ အခမ္းအနားကိုလည္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခကတ္ေၾကာင္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီမႇ အေထြေထြအတြင္းေရးမႇဴး ဦးဦးလႇေစာက ေျပာဆိုခပါသည္။ ပါတီႏႇစ္ခုေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ပါတီဥကၠ႒ အပါအ၀င္ အဖြဲ႔၀င္ ၅ ဦး ေကာ္မတီတစ္ခုကို ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးေက ႏွစ္ပါတီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လားဖို႔ ကိစၥတိကုိ ယင္းေကာ္မတီကရာ ဆံုးျဖတ္လားဖို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ရကၡိဳင္ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီး ႏွစ္ခု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လားဖို႔ ကိစၥနန္႔ ေဆြးေႏြးပြဲ ရလာဒ္နန္႔ ပတ္သက္လို႔ ေလး၀တီက ဆက္လက္ မိန္းျမန္းေရခါ ဦးေအးသာေအာင္က “အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအတြက္ လုပ္ေစာ္ရာ။ အေကာင္းဖက္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေရ။ ယင္း ေကာ္မတီ၀င္ ၅ ေယာက္ကို ပါတီကိုယ္စား တာ၀န္ပီးထားေစာ္။ သူရို႕တိကရာ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးလားဖို႔ ျဖစ္ေတ” လို႔ ဆက္လက္ေျပာျပလားပါသည္။ ယင္း ရကၡိဳင္္ပါတီႏႇစ္ခုေရ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ပါတီတစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္းလားဖို႔ ရကၡိဳင္္ျပည္သူတိဆႏၵအရ ေဆြးေႏြးနိန္ဂတ္ေစာ္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ ရကၡိဳင္္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တႏိုင္ငံ တတိယ မဲအမ်ားဆံုးနန္႔ အႏုိင္ရခေရ ပါတီတစ္ခု ျဖစ္ခၿပီးေက ပါတီဖ်က္သိမ္းခံျခင္း ခံရပနာ၂၀၁၂ ဧၿပီလတြင္ ျပန္လို႔ ပါတီမႇတ္ပံုရာ တရား၀င္ပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္နိန္ေရ ရကၡိဳင္ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ရကၡိဳင္္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီေရ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္ခၿပီးေက ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မဲအမ်ားဆံုးျဖင့္ အႏိုင္ရခေရ ပါတီတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္းက တရား၀င္ပါတီႀကီးႏွစ္ပါတီ တြိ႔ဆံုညိဳႏိႈင္း ေဆြးေႏြးမူတိ လုပ္ေဆာင္နိန္ေၾကာင္း သတင္းရဟိပါသည္။

No comments:

Post a Comment