Wednesday, 3 October 2012

သိထားဖို႕ရန္ ေဇာ (၇) တန္...

သိထားဖို႕ရန္ ေဇာ (၇) တန္... ================= ကၽြႏ္ုပ္ျမန္မာျပည္တြင္ရွိစဥ္က ပတ္၀န္းက်င္၌ ညည္းၫူေနသူတစ္ခ်ဳိ႕ ႏွင့္ ရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္ေနသူတစ္ခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ခဲ့ရပါ၏ ။ ညည္းၫူသူတစ္ခ်ဳိ႕မွာကား - တတ္စြမ္းသေလာက္ ဒါနသုသိုလ္၊ သီလကုသိုလ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ၿပီး သမၼာအာဇီ၀ျဖင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနၾကပါလွ်က္ မတိုးတက္၊မႀကီးပြါးသူမ်ားပင္ျဖစ္၍ ရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္ ေနၾကသူတစ္ခ်ဳိ႕မွာကား - ဒါနကုသိုလ္၊သီလကုသိုလ္ေတြ နည္းပါး သည့္အျပင္ သမၼာအာဇီ၀မက်ေသာ အကုသိုလ္အလုပ္မ်ားကိုလုပ္၍ တိုးတက္ႀကီးပြါး ေနသူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ဤသို႕ဆိုလွ်င္ ကုသိုလ္တရားႏွင့္အကုသိုလ္တရားတို႕၏အက်ဳိးေပးမွာ မရွိေတာ့သေယာင္ေယာင္ျဖစ္ေန၍ သိထားဖို႕ရန္ေဇာ(၇)တန္ အက်ဳိး ေပးပံုကို တင္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဇာ ဟူေသာေ၀ါဟာရကို တိုက္႐ိုက္ဘာသာျပန္ရေသာ္ (အဟုန္)ဟု အဓိပၸါယ္ရပါ၏ ။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ကုသိုလ္ကံေစတနာႏွင့္ အကု သိုလ္ကံေစတနာတို႕ကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္အက်ဳိးေပးမည့္ အဟုန္ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အၾကင္သူသည္ ကုသိုလ္လုပ္သည္ျဖစ္ေစ အကုသိုလ္လုပ္သည္ျဖစ္ေစ ေဇာေစတနာ(၇)ခ်က္ေစာ၏ ။ ထိုေဇာေစတနာတို႕မွာကား... (၁)ပထမေဇာေစတနာ (၂)ဒုတိယေဇာေစနာ (၃)တတိယေဇာေစတနာ (၄)စတုတၳေဇာေစတနာ (၅)ပဥၥမေဇာေစတနာ (၆)ဆ႒မေဇာေစတနာ (၇)သတၱမေဇာေစတနာ တို႕ပင္ျဖစ္သည္။ ပထမေဇာေစတနာသည္ ယခုမ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ခ်က္ခ်င္းလက္ ငင္းအက်ဳိးေပးျခင္းပင္ျဖစ္၏ ။ (ဒိ႒ဓမၼေ၀ဒနိယကံ)ဟုေခၚပါသည္။ ယခုဘ၀၌ျပဳလုပ္ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈအတြက္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း အက်ဳိးေပးရန္ အဂၤါေလးခ်က္ႏွင့္ ညီၫြတ္ရေပမည္။ (၁)အလွဴ႕ရွင္က မလွဴခင္၊လွဴဆဲ၊လွဴၿပီး ကာလာသံုးပါးတြင္ ေစတနာ သံုးတန္ေကာင္းမြန္ေနရမည္။ (၂)လွဴဖြယ္၀တၳဳက တရားသျဖင့္ရွာေဖြထားေသာ ပစၥည္းျဖစ္ရမည္။ (၃)အလွဴခံပုဂၢိဳလ္က ဘုရား၊ပေစၥကဗုဒၶ၊ရဟႏၱာ တစ္ပါးပါးျဖစ္ရမည္။ (၄)ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ေနပါေသာ္လည္း သာမန္အခ်ိန္မဟုတ္ဘဲ နိေရာဓသမာပတ္၀င္စားရာက ႄကြလာေသာအခ်ိန္ျဖစ္ရေပမည္။ အကယ္၍ ကုသိုလ္ကံေစတနာႏွင့္ အကုသိုလ္ကံေစတနာတို႕မွာ ယခုမ်က္ေမွာက္ဘ၀တြင္ အက်ဳိးေပးခြင့္မႀကံဳပါက (အေဟာသိကံ) ပ်က္သြားတတ္ေပသည္။တစ္ဖန္ သတၱမေဇာက ေသၿပီးေနာက္ ဒုတိယဘ၀တြင္လည္း အက်ဳိးေပးခြင့္မႀကံဳေသးပါက (အေဟာသိကံ) ပ်က္သြားႏႈိင္ေသး၏ ။ သို႕ေသာ္လည္း ဒုတိယေဇာမွစ၍ဆ႒မေဇာထိ အလယ္ေဇာငါးခ်က္မွာ မူ တတိယဘ၀မွစ၍ နိဗၺာန္မရမခ်င္း အက်ဳိးေပးေတာ့မည္ျဖစ္၏ ။ ထိုကံကို အပရာပရိယေ၀ဒနိကံဟုေခၚပါသည္။ ဤကံကိုကား သာမန္ပုထုဇဥ္ကိုမဆိုထားႏွင့္ ဘုရား၊ရဟႏၱာေသာ္မွ ေရွာင္လႊဲ၍မရႏႈိင္ေၾကာင္းကို ေက်းဇူးရွင္မန္လည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး က မာဃေဒ၀လကၤာ၌ ယခုလိုေရးသားထားခဲ့၏ ။ ရွင္လူသတၱ၀ါ ထိုမ်ားစြာကား အပရာပရိယ ကံကိစၥႏွင့္ ကင္းၾကသူဘိ မည္မရွိရွင့္ မသိႏႈိင္ေတာင္း ကံဆိုးေကာင္းကို ဥေကၡာင္းရြက္လွ်က္ အခ်က္သင့္စြာ ခံရရွာ၏ ။ လိုရင္းေျပာခ်င္သည္မွာ - ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြလုပ္ေနပါလွ်က္ မတိုးတက္မႀကီးပြါးႏႈိင္ေသးေသာ္လည္း စိတ္ဓါတ္မက်ဘဲ ဆက္၍သာ ကုသိုလ္တရားကို တိုးသထက္တိုးေအာင္ လုပ္ၾကေစခ်င္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုကုသိုလ္တရားတို႕သည္ အခ်ည္းအႏွီးမျဖစ္ဘဲ အက်ဳိးေပးခြင့္ ရွိေနေသးေသာေၾကာင္းပင္ျဖစ္၏ ။ နည္းတူ အကုသိုလ္အလုပ္ျဖင့္ ႀကီးပြါးေနသူတို႕မွာလည္း သူတို႕၏ အကုသိုလ္ကံ အက်ဳိးေပးခ်ိန္မေရာက္ေသးခင္မွာ အကုသိုလ္ကို ပ်ားရည္သဖြယ္ ထင္မွတ္ေနတတ္၏ ။ သို႕ေသာ္လည္း အပရာပရိယေ၀ဒနိယကံက မည္သို႕မွ်ေရွာင္လႊဲ၍ မရႏႈိင္ၾကေပ။ သို႕ျဖစ္၍ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကိုသာ ျပဳလုပ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဓမၼပဒ အဆံုးအမျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးကို နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ရပါ၏ ။ သဗၺပါပႆ အ ကာရဏံ ကုသလသဥပသမၸဒါ သာစိတၱ ပရိေယာဒါပနံ ဧတံ ဗုဒသာသနံ။ (ဓမၼပဒ) (၁)အတံု႕အလွည့္ကိုျဖစ္ေစတတ္သျဖင့္ မေကာင္းမႈမွန္သမွ် လံုး၀မျပဳလုပ္သင့္။ (၂)အတံု႕အလွည့္မွကင္းေ၀းေစသျဖင့္ ေကာင္းမႈကိုကား မေနမနားႀကိဳးစားသင့္၏ ။ (၃)အမွားအမွန္ကို ထိုးထြင္းသိလာေစရန္ မိမိ၏စိတ္ကို အျဖဴစင္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္သင့္၏ ။ ဤသံုးခ်က္ကား ဗုဒၶ၏အဆံုးအမပင္ျဖစ္ေပသည္။ (ကိုယ္ေရာ၊စိတ္ပါ က်န္းမာခ်မ္းသာ၍ လိုရာဆႏၵျပည့္၀ၾကပါေစ) စံေအာင္ျမင့္ ေခတၱ/မေလးရွား ၃.၁၀.၂၀၁၂

No comments:

Post a Comment