Tuesday, 2 October 2012

ဒလ၊ တြံေတး၊ သန္လ်င္ေျမာက္ျခမ္း အနာဂတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စီမံကိန္း

လူဦးေရ ေျခာက္သန္း နီးပါးခန္႔ မွီတင္း ေနထိုင္လ်က္ ရွိၿပီး ၃၀၆ စတုရန္းမိုင္ေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ မၾကာမီ အခ်ိန္ ကာလအတြင္း စတုရန္းမုိင္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ေနရာ သတ္မွတ္၍ ထပ္မံ တုိးခ်ဲ႕သြားရန္ ရွိသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆို လိုက္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ႏွင့္ အနီးဆံုး ေနရာ တြင္ တည္ရွိေနသည့္ ေနရာသံုးခုကို JICA ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေရးဆြဲ ေနေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္က ရန္ကုန္၏ အနာဂတ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စီမံကိန္း တည္ေနရာ အတြက္ အဆုိျပဳ လုိက္ၿပီး တုိးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ထိုေနရာမ်ားကို လ်ာထား သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီ ၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္းႏွင့္ ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဌာန လက္ေထာက္ ဌာနမွဴး ေဒၚနီလာဝင္း ကေန ျပည္ေတာ္တြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသား အဆင့္ ေျမယာ အသံုးခ်မႈ ဆုိင္ရာ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေနရာ သံုးခုတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ လပိုင္းက ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ ဝန္ထမ္းမ်ား ေျမကြက္မ်ား အလုအယက္ ဝယ္ယူသည္ ဟု သတင္းထြက္ ေနသည့္ ၾကည့္ျမင္တုိင္ တစ္ဖက္ကမ္း တစ္ဝိုက္ရွိ ခန္႔မွန္း ဧရိယာ ၂၆ စတုရန္း မိုင္ေက်ာ္၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ျခမ္း ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္ အစပ္မွ အစိတ္အပိုင္း ခန္႔မွန္း ဧရိယာ စတုရန္း မုိင္ ၅၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဒလၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ ျခမ္းမွ တြံေတး နယ္စပ္အထိ ၃၇ စတု ရန္းမိုင္ေက်ာ္ တုိ႔သည္လည္း အဆုိျပဳထား ရာတြင္ ပါဝင္လ်က္ ရွိသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ရွင္ တစ္ဦးကမူ “အဲဒီ ေနရာေတြမွာ စီး ပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အေတာ္မ်ားမ်ား ဝယ္ထားၿပီး ၾကၿပီ” ဟု ဆုိသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းေနရာ သံုးခု အနက္ မည္သည့္ ေနရာသည္ မည္သည့္ ကာလ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အနာဂတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ စီမံကိန္း အျဖစ္ စတင္ တုိးခ်ဲ႕မည္က ိုမသိ ရွိ ရေသးေသာ္လည္း ေကာ့မွဴး ကြမ္းၿခံ ကုန္း တစ္ဝိုက္ကိုပါ စတုရန္း မုိင္ေပါင္း ၂၉၀ ကို ေနာက္တစ္ဆင့္ အျဖစ္ တုိးျမႇင့္ ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္က လ်ာထား သတ္မွတ္ လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၏ ေတာင္ဘက္ရွိ ဒလၿမိဳ႕နယ္ တစ္ဝိုက္ သည္ အနာဂတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္ရန္ အတြက္ ပါးစပ္ေျပာ၊ အရပ္ေျပာ အဆင့္ မွ တုိးကာ ေရေရရာရာ အဆင့္တစ္ခုသို႔ နီးကပ္လာၿပီဟု ဆုိရမည္ ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ေနာင္ႏွစ္ ၅၀အတြင္း စတုရန္း မိုင္ေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္ အထိ တိုးခ်ဲ႕ရန္ ရွိလာႏုိင္ရာ ရန္ကုန္၏ ေျမဧရိယာ အက်ယ္သည္ ယခု ၿမိဳ႕၏ ႏွစ္ဆအထိ ျဖစ္လာရန္ ရွိေနသည္။ ေနာင္တြင္ စီမံကိန္းအရ အနာဂတ္ၿမဳိ႕ ေတာ္သစ္ ျဖစ္လာမည့္ ဒလဘက္တြင္ ေလယာဥ္ကြင္း တည္ေဆာက္ ႏိုင္ပါက အလြန္ အခ်က္အခ်ာ က်ၿပီး စီးပြားေရး လည္ပတ္မႈကို အေကာင္းဆံုး ပံ့ပိုးမႈ ရရွိ ေစႏုိင္ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေလယာဥ္ကြင္း တည္ေဆာက္ရန္ ကိုမူ ေျမေပ်ာ့၍ အခြင့္ အလမ္း နည္းသည္ဟု ေလေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ ေႏြတြင္ ပံုမွန္ ေသာက္သံုးေရ အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚေလ့ ရွိေသာ ဒလဘက္ ျခမ္းသည္ ေရခ်ဳိေလွာင္ကန္မ်ား (ဖ်ာပံု၊ က်ဳိက္လတ္တြင္ တူးထားေသာ ေရေလွာင္ ကန္ႀကီးမ်ား ကဲ့သုိ႔ တူး၍ မုိးေရ စုေဆာင္း ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္မွ ေရေပး ေဝေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍လည္း ေကာင္း ေျဖရွင္း ႏုိင္ပါသည္။ ဒလဘက္ ရန္ကုန္ကို တုိးခ်ဲ႕ေဆာက္ လုိက္သည္ႏွင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ နယ္ေဒသမ်ား ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား လံုးဝ ကြဲလြဲသြားရန္ ရွိသည္။ ဥပမာ ေပးရ လွ်င္ ယခုဧရာဝတီ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ေဒသ သို႔ သြားေနေသာ ေရလမ္းေၾကာင္းသည္ ယခုလက္ရွိ ရန္ကုန္ကို လာရသကဲ့သို႔ တြံေတး တူးေျမာင္းကို အထက္ျပန္ဆန္ ၿပီး ျဖတ္ေနရျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ က်ဳိက္ေထာ္ သုိ႔မဟုတ္ ကြမ္းၿခံကုန္း တုိ႔သည္ ျပည္တြင္း သေဘၤာ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါ သည္ဟု ၿမိဳ႕ျပပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာလႈိင္ျမင့္က အြန္လုိင္း ဘေလာ့ဂ္ တစ္ခုတြင္ ေရးသား ထားသည္။ တြံေတး တူးေျမာင္း ေရဆန္ကို စက္ကုန္ဖြင့္ ေမာင္းေနရေသာ ေရ ေၾကာင္း ခရီးသြားရခ်ိန္ က်ဳံ႕သြားႏိုင္ၿပီး သေဘၤာဆိပ္မ်ားသည္ ယခုရန္ကုန္မွာ ကဲ့သို႔ သေဘၤာတစ္စင္းႏွင့္ တစ္စင္းထပ္ ကပ္ ရပ္ေနစရာ မလုိေအာင္ သေဘၤာဆိပ္ မ်ားစြာ ထားလာႏုိင္သည္ဟု ေဒါက္တာ လႈိင္ျမင့္က ေရးသားသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ထားႏိုင္ၿပီ ဆုိသည္ႏွင့္ ကြမ္ေဘယာမ်ား (Conveyors) ကုန္ အတင္အခ် ကရိန္းမ်ားျဖင့္ ကုန္အတင္ အခ် သေဘၤာ အမ်ဳိးအစားမ်ားပါ လုပ္ ထားပါက ကုန္က်စရိတ္ သက္သာျမန္ ဆန္ လာႏုိင္ၿပီး လုပ္အား သက္သာသည့္ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ကမၻာကို ရင္ေပါင္တန္း လာႏုိင္ေၾကာင္း ၎က အႀကံေပးထား သည္။ ဆိပ္ကမ္း ရွားပါး၍ ယခုရန္ကုန္ တြင္ ဆိပ္ကမ္း ဆုိလွ်င္ အင္အားႀကီးသူ တို႔သာ ရႏုိင္ေသာ အရာ ျဖစ္ေနမႈသည္ ေပ်ာက္သြားပါက ဝန္ေဆာင္မႈ သက္သက္ သာသာ ျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ ေလွ်ာ့ခ် ႏုိင္လွ်င္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်လာ ႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ေထာက္ျပသည္။ ရန္ကုန္တြင္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ပုဂၢလိက လုပ္ႏုိင္မႈသည္ ၾကည့္ျမင္တုိင္ တစ္ဖက္ ကမ္းတြင္ ေနရာ ကြက္ကြက္သာ ရွိၿပီး ဒလဘက္တြင္မူ ထိုေနရာမ်ားထက္ အဆ ေပါင္း ၅၀ ခန္႔ကို ဆိပ္ကမ္းေတြ ေပၚထြက္ လာႏုိင္ ပါသည္။ ရန္ကုန္တြင္ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာက ဆိပ္ကမ္း တုိးခ်ဲ႕ဖုိ႔ စိတ္ကူး ပါကလည္း ရန္ကုန္တြင္ ၁၂ စီးခန္႔သာ ကပ္ႏုိင္သည့္ ဆိပ္ကမ္း ေဆာက္ႏုိင္ၿပီး ဒလဘက္တြင္ အစင္း ၅၀၊ အစင္း ၁၀၀ ဆိုက္ကပ္ ႏုိင္သည့္ အတြက္ သေဘၤာဆိပ္ ေနရာ အတြက္မူ ရန္ကုန္သည္ ဒလကို ယွဥ္ဖို႔ ဆုိသည္မွာ စိတ္ေတာင္ မကူးႏွင့္ ဟု ေျပာႏုိင္သည္ အထိ ကြာျခားလ်က္ ရွိသည္။ သေဘၤာဆိပ္တြင္ မယွဥ္ႏုိင္ ႐ံုမက ခရီးအခ်ိန္ က်ဳံ႕သြားျခင္းလည္း မ်ားစြာ ကြာျခား သြားႏုိင္ပါသည္။ ဒလဘက္ တြင္ စီးပြားေရး ဧရိယာမ်ား တုိးလာပါက စီးပြားေရး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မ်ား ပိုမို ေကာင္းမြန္ လာသည္ကို ေတြ႕ၾကရႏုိင္ သည္။ ဥပမာ- ကဏန္း အရွင္မ်ား တင္ ပို႔မႈတြင္ ပိုမိုျမန္ဆန္ လာႏုိင္သကဲ့သို႔ ကဏန္းေမြးကန္မ်ား သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ေလယာဥ္ကြင္း လက္တစ္ကမ္းတြင္ ရွိေန ပါသည္။ ဧရာဝတီတုိင္း ေဒသႀကီး ဖ်ာပံု ၿမိဳ႕မွ ငါးမ်ားသည္ ေန႔တစ္ဝက္ ဆိုလွ်င္ ရန္ကုန္သို႔ သေဘၤာျဖင့္ ေရာက္ႏိုင္ၿပီး တစ္နည္းအားျဖင့္ တြံေတးသုိ႔ လႈိင္ သာယာမွ ေဖာက္ထားသည့္ လမ္းသည္ ပုိ၍ အေရး ပါလာႏိုင္သည္။ ယခုအခါ ဘုိကေလးမွ နံနက္ ၁၁ နာရီ ထြက္ေသာ ဧရာဝတီ သေဘၤာသည္ ေနာက္တစ္ရက္ နံနက္မွသာ ရန္ကုန္သို႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ၿပီး သေဘၤာေမာင္းခ်ိန္ ၁၅ နာရီခန္႔ ၾကာျမင့္ ေနမႈမွသည္ ဒလဘက္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ သစ္ တုိးခ်ဲ႕လာပါက ဘုိကေလး-ရန္ကုန္ သို႔ ေရလမ္းမွပင္ ည ၇ နာရီေလာက္ ထြက္ပါက မနက္မလင္းခင္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ေရာက္ရွိ ႏုိင္သည္။ တြံေတးေတာႀကီးတန္း နားမွ က်ဳိက္ ေထာ္ရြာႀကီးသည္ ျမစ္ျပင္က်ယ္၍ အနာဂတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ဆိပ္ကမ္း မ်ားျဖစ္လာႏုိင္ရာ ရွိသည္။ ႏုိင္ငံ၏ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္မ်ား အဓိက ထြက္ရွိရာ ေဒသႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ လြယ္ ကူလာ၍ အပိုေဆာင္း ကုန္က် စရိတ္မ်ား အထူး သက္သာ လာႏုိင္ပါသည္။ ဒလၿမိဳ႕တစ္ဝိုက္ ေျမဝယ္ထားသူ မ်ား၏ ၿမဳိ႕သစ္ စီမံကိန္း ခန္႔မွန္းခ်က္သည္ စီမံကိန္း ဧရိယာတြင္း ဝင္၍ ကံစမ္းမဲ ေပါက္ သြားသည္ဟု ဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္၊ ထန္းတပင္၊ သီလဝါ တုိ႔တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က အလုအယက္ ဒိုင္ဗင္ ထိုး၍ ဝယ္ယူ ခဲ့ၾကသူမ်ား မွန္းခ်က္ႏွင့္ လြဲသြားၾကသည္။ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ဗ႐ုတ္ ဗရက္တြင္ တိုက္ေဆာက္ ကားစီး ေရႊတြဲလြဲ ေငြတြဲလြဲ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမပြဲစားမ်ား ကမူ ကြယ္ရာတြင္ က်ိတ္ၿပံဳးေကာင္း ၿပံဳးေန ၾကလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ခန္႔မွန္း ရသည္မွာ ယင္း အနာဂတ္ ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ စီမံကိန္း အဆင့္မ်ားသည္ အနည္းဆံုး ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ခန္႔ အထိ အခ်ိန္ယူ၍ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ရဖြယ္ ရွိေနၿပီး အေသးစိတ္ စီမံ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ ျဖစ္ပြားေန သည့္ ေျမယာ သိမ္းမႈ မ်ားကလည္း အဆင့္ တစ္ဆင့္ အေနျဖင့္ သတိႀကီးစြာ ကိုင္ တြယ္ရမည့္ အေျခအေနမ်ား ရွိေနသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ဒုတိယစစ္ အၿပီး တြင္ ယာယီၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မၾကာမီ ၿမိဳ႕စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စတင္ တည္ေဆာက္ ခဲ့သည့္ အခ်ိန္က ကားမ်ား မေပၚေသး သည့္အတြက္ ျမင္း၊ ရထားမ်ားျဖင့္ သြား ရန္ အတြက္သာ စီမံကိန္းခ် ေဆာက္ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္က ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ ဧရိယာသည္ ၃၃ စတုရန္းမုိင္ သာ ရွိၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ အၾကာတြင္ ၁၀ ဆနီးပါး က်ယ္ျပန္႔ လာခဲ့သည္။ သိမ္ျဖဴလမ္း အေနာက္ဘက္ျခမ္း ၿမိဳ႕တြင္းပိုင္း လမ္းမ်ားသည္ (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၁ လမ္းမွ လမ္း ၄၀ အထိ) လမ္းမႀကီး မ်ားမပါ ၎တုိ႔ အက်ယ္သည္ ေပ ၃၀ မွ ေပ ၅၀ ခန္႔သာ ရွိၾကသည္။ ယေန႔ အေရွ႕ေတာင္ အာရွၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ ပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေနာက္က် က်န္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေကာက္ယူခဲ့ ေသာ စာရင္းအရ ရန္ကုန္ တစ္ၿမိဳ႕လံုး တြင္ လမ္းမိုင္ အရွည္ စုစုေပါင္း ၂၇၆၉ မိုင္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းလမ္းမ်ားကို အမ်ဳိး အစားမ်ား ခြဲျခားထားၿပီး ကတၱရာလမ္း၊ ကြန္ကရစ္လမ္း၊ ေျမသားလမ္းတုိ႔ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိ ရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ဆက္သြယ္သြား လာေရးတြင္ အဓိက သြားလာ ေနသည္ မွာ ကားလမ္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေနရာ အမ်ားစုတြင္ လမ္းပ်က္စီးမႈ မ်ားျပား ေနျခင္းေၾကာင့္ ခရီးလမ္း တစ္ခုကို အခ်ိန္ တုိအတြင္း သြားလာ၍ မရႏုိင္ျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေနရာ မ်ားတြင္ လမ္းက်ဥ္းေျမာင္း ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ကားပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား တစ္ ေန႔ တျခား တုိးတက္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။ ၿမိဳ႕ပတ္ ရထားမွာ လူဦးေရ သိန္းဂဏန္း သာ အသံုးျပဳ ေနၾကေသးသည္။ လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အစီအစဥ္ က်နမႈ မရွိသည့္ ေျမအသံုးခ်မႈ မ်ား၊ အစိုးရ ပိုင္ေျမႏွင့္ စည္ပင္ ပိုင္ေျမ မ်ားကို က်ဴးေက်ာ္ ေနထုိင္မႈမ်ား၊ အမ်ား ျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေနရာမ်ား တြင္ က်ဴးေက်ာ္ ေနထုိင္ျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ကုိက္ စီမံကိန္း မ်ား ေရးဆြဲႏုိင္မႈ မရွိျခင္း၊ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူေနရပ္ကြက္မ်ား၊ စီးပြား ေရး ဧရိယာမ်ား အတြင္း က်ယ္ျပန္႔စြာ တည္ရွိေနျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ အပိုင္းကို နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းသြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းက ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပသည့္ Structure Plan စာတမ္း ရွင္ တစ္ဦးက ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့သည္။ ယေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လမ္းမ်ား အေန အထားႏွင့္ ယာဥ္စီးေရ အေရအတြက္ သည္ ယခုအတိုင္း ဆက္ထား ပါက မၾကာမီ ဘန္ေကာက္ထက္ ဆိုးဝါးသည့္ လမ္းပိတ္ ဆို႔မႈႀကီးမ်ား ေပၚလာၿပီး လူ႔စြမ္းအား လုပ္အား ဆံုး႐ံႈးမႈႀကီး မ်ားစြာ ႀကံဳရပါလိမ့္ မယ္။ ၿမိဳ႕လယ္ စီးပြားေရးဇုန္သို႔ ဦးတည္ ၍ စီးလာေနေသာ ဘတ္စ္ကားမ်ား ေပၚ တြင္ ငါးပိသိပ္၊ ငါးခ်ဥ္သိပ္ မြန္းက်ပ္မႈ၊ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား၊ အခ်ိန္ ဆံုး႐ံႈးရမႈမ်ားကို တြက္ဆတတ္သူမ်ား (ပညာရွင္မ်ား) သိၾက ပါလိမ့္မည္။ ရန္ကုန္၏ အေျခအေန သည္ အလြန္ပူပင္ဖြယ္ ေကာင္းသည့္ အႏုတ္လကၡဏာႀကီး ျဖစ္လာပါက ေနာင္ တြင္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး ေႏွာင့္ေႏွးၿပီး ပ်က္သြားသည္ အထိ တာစူသြားႏိုင္ စရာ ရွိပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္၏ အနာဂတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စီမံကိန္း အဆိုျပဳလႊာ တစ္ရပ္ တြင္ ပါရွိသည့္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ တစ္ဖက္ကမ္း တစ္ဝိုက္ ခန္႔မွန္း ဧရိယာ ၂၆ စတုရန္းမိုင္ ေက်ာ္တြင္ စီးပြားေရး ဇုန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စက္မႈဇုန္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ေျမဧရိယာ ခြဲေဝ အသံုးျပဳရန္ ရွိသည့္ အတြက္ ၁၀ စတုရန္းမိုင္ ေက်ာ္သည့္ စက္မႈဇုန္ႏွင့္ စီးပြားေရး ဇုန္မ်ား အတြက္ ျဖစ္လာရန္ ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဒလၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ ျခမ္း စီမံကိန္းသည္ စီးပြား ဧရိယာမ်ားကို ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ အထူး အသားေပး ထားၿပီး ေျမဧရိယာ၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ လူေနထိုင္ရန္ အတြက္ ထည့္သြင္း အဆိုျပဳ ထားရာ အနာဂတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္းႀကီးသည္ ဒလ တစ္ဖက္ကမ္း တြင္ တြက္ဆ ႏိုင္စရာ ျဖစ္သည္။ JICA ၏ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ရန္ကုန္ တစ္ဖက္ကမ္း ဒလႏွင့္ ရန္ကုန္ သည္ ေလးလမ္းသြား တံတား တစ္စင္း တည္ေဆာက္ရန္ ရွိၿပီး က်ပ္ေငြ ဘီလီယံ ၂၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေဒၚလာသန္း ၅၀ ေက်ာ္ ကုန္က်မည္ဟု ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံက ပူးေပါင္း ေလ့လာ ထားၾကသည္။ အလားတူ လိႈင္ျမစ္ျဖတ္ေက်ာ္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ တစ္ ဖက္ကမ္း ေအးရြာႏွင့္ ဆက္သြယ္မည့္ တံတား စီမံကိန္းသည္ က်ပ္ ၃၆ ဘီလီယံ ႏွင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၅ သန္းခန္႔ ကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး မၾကာမီ ရန္ကုန္တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ ရွိသည့္ လ်ာထားစာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနရာ အနာဂတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ဒလႏွင့္ တြံေတး၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ တစ္ဖက္ကမ္းတို႔တြင္ ပိုမို အေလးသာလ်က္ ရွိသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ေရး ေကာ္မတီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ကိုလိုနီေခတ္ လက္က်န္ အေဆာက္အအံု မ်ားအနီးတြင္ ျမင္ကြင္းကို ကြယ္ေပ်ာက္ ေစမည့္ အေဆာက္အအံုသစ္မ်ား တည္ ေဆာက္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ အတြင္းက ေျပာၾကားခဲ့ရာ ယေန႔ ရန္ကုန္သည္ ယခင္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို သမိုင္းအေမြ အႏွစ္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားရင္း အင္ဒို နီးရွား ႏိုင္ငံရွိ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ နယူး ေဒလီၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း မေဝးေတာ့သည့္ အနာဂတ္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဟာင္း အျဖစ္သာ က်န္ရစ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ ဒလ- တြံေတး ဘက္သို႔ အနာဂတ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ တိုးခ်ဲ႕ ပါက ဒလဘက္ျခမ္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုး (ေကာ့မွဴး၊ ကြမ္းၿခံကုန္း၊ လက္ခုပ္ကုန္း၊ က်ဳိက္ေထာ္၊ တြံေတး ရွိသမွ် အားလံုး အထိ)ကို တိုးခ်ဲ႕၍ ရႏိုင္ၿပီး တြံေတးေတာ ႀကီးတန္း အထိပါ တိုးခ်ဲ႕၍ ရႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ကားကိစၥတြင္ ေငြရွင္တို႔က ေလးဘီးယာဥ္မ်ားကို ႀကိဳ သတင္းရ၍ ဝယ္သိမ္းၿပီး အၫြန္႔ခူးခ်ိန္ တြင္ ျပည္သူ အမ်ားစုက သိမ္းထားေသာ ေလးဘီးယာဥ္ အစုတ္မွ ေရႊျဖစ္သည္ကို မသိၾကျခင္းေၾကာင့္ လူၫြန္႔ခူး ခံလိုက္ရ သည္ကို သင္ခန္းစာယူ၍ အနာဂတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စီမံကိန္းမ်ားကို ပြင့္လင္း ထင္သာမႈ ရွိရန္မွာ အထူး အေရးႀကီးၿပီး သတင္းကို ဝွက္၍ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ အျမတ္ ထုတ္မႈမ်ားကို ယခု တစ္ႀကိမ္တြင္ ဂ႐ုျပဳ သင့္ ပါသည္။ ယင္းေဒသတြင္ နံငယ္ ပုဆိုးပိုင္း ဝတ္၍ တစ္ေနကုန္ လယ္ထြန္ စားေသာက္ ေနရေသာ ဓားမဦးခ် ေနထိုင္သူမ်ားကို ကတံုးေပၚ ထိပ္ကြက္ကာ လယ္ယာေျမ ဧကေပါင္း မ်ားစြာကို နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ သတင္းႀကိဳတင္ ရယူကာ လက္ဝါးႀကီး အုပ္ ဝယ္ယူသူမ်ား၊ လူေပၚ လူၫြန္႔ခူးသူ မ်ား၊ လူပါးလူနပ္မ်ားကို မည္သို႔ကိုင္ တြယ္ ရမည္ကို အစိုးရက မူတစ္ခုထည့္ သြင္း လုပ္ကိုင္ ေပးႏိုင္မွသာ ျမန္မာ အစိုးရ သည္ သိသာေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပည္သူ႔ထံ ေဆာင္ၾကဥ္း လာႏိုင္သူ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရ မွန္ကန္မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အျဖစ္ ေအာက္ေျခလူထုက တစ္ဆင့္တုိး၍ အသိအမွတ္ ျပဳၾကပါလိမ့္ မည္။ Written by တင္ေအာင္ေက်ာ္

No comments:

Post a Comment